Pretraga proizvoda

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava


Poduzeće Kermek d.o.o. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt:

Nabava i razvoj softverskog modula, pripadajuće IT opreme i softvera za razvoj i unapređenje poslovnih procesa - KK.03.2.1.19.0390, po pozivu na dostavu projektnih prijedloga - Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2.

Kratak opis projekta
Nedostatna i neadekvatna primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovanju Korisnika utječe na mogućnost zastoja u proizvodnom procesu, smanjenja konkurentnosti i rizika u vidu nemogućnosti zadovoljavanja tržišne potražnje te samim time i mogućnost gubitka ključnih poslovnih partnera i kupaca. Kako bi se odgovorilo tržišnim i poslovnim zahtjevima te osigurala dugoročna stabilnost i održivost poslovanja nužna je provedba predmetnog projekta kroz sljedeće aktivnosti:

1. Kupnja i dorada CRM modula
2. Uvođenje sustava s prijenosnim barkod čitačima u skladišno poslovanje
3. Kupnja server računala
4. Kupnja stolnih i prijenosnih računala s pripadajućim softverom
5. Kupnja CAD softvera za izradu građevinskih nacrta
6. Kupnja softvera za graditeljstvo

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i to prije svega implementacijom tehnoloških/softverskih rješenja i kupovinom IT opreme što će omogučiti daljnji rast i razvoj poslovanja te praćenja i mogućnosti odgovora tržišnim trendovima i zahtjevima poslovnih partnera i kupaca.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 265.250,00 kuna od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 212.200,00 kuna dok udio bespovratnih sredstava iznosi 135.808,00 kuna.
Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2020. godine do 1. veljače 2021. godine.
Očekivani rezultat projekta je nabavljen i dorađen modul CRM-a, nabavljena IT oprema i softverski programi što će izravno doprinjeti povećanju prihoda od prodaje, porastu zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, unapređenje osam poslovnih procesa kod Korisnika te povećanje privatnog ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima, a sve kroz posljedično povećanje kvalitete proizvoda i usluga, povećanje produktivnosti u svim segmentima poslovanja, fleksibilnije isporuke kupcima i odnosi s poslovnim partnerima, bolja organizacija rada u skladištu i na terenu, smanjenje operativnih troškova i marketinško upravljanje.

Osoba zadužena za kontakt
Bojan Kermek, bojan.kermek@kermek.com, tel: 00385 40 329 329, mob: 00385 98 493 776

Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije / emitiranog materijala isključiva je odgovornost Kermek d.o.o.